Pro běžné uživatele elektroinstalací, spotřebitele, neodborníky

Nejste odborník na oblast elektroinstalací? Chcete se orientovat v základních informacích o elektroinstalaci ve vaší budově? Nevíte co plánovat nebo co zvolit? Máme pro vás připravenu informační zónu, která napoví jak se rozhodnout.

 

 

Spotřebitel
Spotřebitel zde nalézá nejvíce užitečných odborných informací z našeho informačního trhu ke své osobní nebo komerční potřebě. A jako neodborník a člověk, který by se neměl zasahovat do rozvodů nízkého napětí se dozvíte:

- jak systémy fungují
- co dělat, když něco nefunguje
- najít si odborníka dle svého uvážení
- co za nebezpečí hrozí
- co kupovat a co ne
- komu si stěžovat, když je něco špatně

 

V čem je toto médium v zásadě jiné, než ostatní?
Od prvopočátku se profiluje odlišně. Je zaměřeno více na oboustrannou komunikaci, než média jiná. Většinou u obecných médií převládá oznamovací část. Po obsahové stránce se odlišuje vlastní tvorbou a aktivním vyhledáváním informací. Tím není redakce závislá pouze na obsahovém zadání inzerentů. Toto médium má vlastní sociální síť, která radí a vytváří databázi zkušeností. Tento rozsáhlý archív informací a diskusí je moderován externími správci. Redakce spravuje pouze členskou základnu uživatelů a provázanost témat s dalšími částmi portálu. Součástí je i nejrozsáhlejší archív informačních textových zdrojů a videozáznamů. Prozatím není uveřejněn patnáctiletý fotoarchív, odborný adresář a na redesign také čeká část určená pro spotřebitele

Portál Elektrika.cz není jedinečný pouze jednou zvláštní funkcí nebo neobvyklým nápadem. Vývoj portálu jde ve šlépějích elektrotechnika a popisuje jeho reálný život v souvislostech. A tato mozaika drobných prvků se jako celek dá nazvat jedinečností.

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2023 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení