Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Elektrika.cz Diskuse Elektrika.TV Knihovna

Elektronauti a bájný Cluster

Cluser bylo označení pro klub Elektrika.cz ...

V roce 2006 při posezení na brněnské zahradní terase se sešla parta kamarádů z diskusí na Elektrika.cz ... Dávná citace: "CLUSTER je kromě slovníkového překladu také označení skupinky lidí, která se sdružuje za účelem vzdělávání v oboru. Používá se to ve vědeckých kruzích, kde se badatelé sdružují nad různými řešeními. Když se na to podíváme z nadhledu, neděláme nic jiného ....". Žádné zápisné, žádné poplatky. Co bylo potřeba prokázat svou identitu, vzdělání v oboru a dodržovat nezbytná diskusní pravidla.

Pak se srazy Clusteráků odehrávaly v Brně po různých restauracích a k různým příležitostech. Po několika létech převzali organizační iniciativu někteří členové a vznikla putovní Elektrická spojka. Později, po neustálém dotazování kdo je ten, kdo je členem Clusteru, vznikl Elektronaut.

Proč název ELEKTRONAUT
Jiná, déle zavedená definice nikde v archívech nalezena nebyla, proto se vyšlo z této filozofie. Druhá část slova "NAUT" se vyskytuje ve slovech kosmonaut, astronaut, či akvanaut. Výchází s latinského nautica u nás nautika, nautický. Plavání, plavec, nauka o plavbě ... Z toho lze snadno vyvodit, že jde o člověka, který se pohybuje v prostředí, které není pro něj není primárně určeno a věnuje se dovednostem jak se v takovém prostředí dobře a bezpečně pohybovat. Clusterácká definice se tedy odebírala podobným směrem.

ELEKTRONAUT je člověk, který
... se noří do hlubin elektrotechniky celou svou bytostí.
... plave v moři elektrotechnických informací jako ryba ve vodě.

Jaké jsou vlastnosti ELEKTRONAUTa?
Jde o transparentního elektrotechnika, který svůj obor smrtelně bere vážně. Nezneužívá svého odborného postavení k nekalým komerčním záměrům. Neodmítá pomoci druhým Elektronautům. V diskusním fóru Elektronauty neshazuje a za zády je nepomlouvá. Pokud Elektronaut s takto označeným vozidlem potká jiného Elektronauta s tímto znakem, tykají si, protože jde o kolegy a kamarády!

Elektronaut i Elektrická spojka je novodobou legendou z počátku tohoto tisíciletí. Dnes se mění stejně se svými členy ...