Pro provozovatele budov a zařízení

Provozovatel budov a zařízení odpovídá za provoz a bezpečnost. Většinou není elektrotechnickým odborníkem a také nepatří do skupiny kutilů, kteří si vše udělají sami. Stará se o všechny stavební a technologické prvky tak, aby byl kontinuální bezpečný provoz zajištěn včetně nezbytné asdministrativy.

 

Ve většině případů není elektrotechnickým odborníkem. Pokud to není investor sám, pak je to jeho zástupce. Má na starost kromě jiných oblastí také elektroinstalační rozvody.

Jak se vypořádat se svěřeným objektem tak, aby vše fungovalo bezpečně a k účelu, ke kterému byl objekt zřízen? Zde není dobré dát na neověřené rady. Ptejte se těch, kteří se neprohlašují pouze za elektrikáře, ale těch, kteří jsou schopni seriózně odpovědět.

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2023 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení