Naši spolupracující přátelé

Ne všichni jsou elektrotechnici, ne všichni pracují ve stejném oboru, ale pracují s námi ...

All for POWER

Časopis All for Power se zaměřuje především na problematiku výroby a provozu klasických a jaderných elektráren a vyvedení výkonu do sítě. Předmětem zájmu jsou i oblasti plynárenství, teplárenství, hutnictví, petrochemie, energetického využití odpadů, dále pak Smart Grids a ostrovní provozy. Posláním časopisu je podpora českého a slovenského energetického strojírenství. V každém čísle je uveřejněna rozsáhlá komplexní odborná případová studie o konkrétní realizaci energetického investičního celku v Česku, která je překládána do cizích jazyků. Smyslem je ukázat světu co české a slovenské firmy umí a co mohou nabídnout. Časopis se snaží přinášet racionální pohledy na obnovitelné zdroje energie, především pak poukazuje na jejich technické limity a popisuje i ekonomické stránky provozu energetických zařízení. Součástí časopisu je i internetový portál www.allforpower.cz. Firma, která časopis vydává, pořádá i několik odborných konferencí na aktuální energetická témata. Více...

Automatizace v potravinářství

Časopis Automatizace v potravinářství je určen především pro dodavatele a uživatele průmyslové automatizace, rovněž ale i pro školské a vědecké pracovníky nebo zájmové organizace a instituce. Speciální vydání se dostanou k rukám předních manažerů a technického personálu pouze v daném průmyslovém segmentu. Časopis Automatizace v potravinářství vychází v nákladu 2 300 kusů. Více...

Jan Galuszka www.Elektronika.cz

Nejčastější záměna názvu Elektrika.cz se stává s doménou elektronika.cz. Jejím majitelem je Jan Galuszka s kterým se známe od samých začátků v roce 1997. Domény jsou podobné ale obě jsou samozřejmě o zcela jiných oborech, proto o konkurenci opravdu nelze hovořit. Více...

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2022 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení