Jan Galuszka www.Elektronika.cz

Nejčastější záměna názvu Elektrika.cz se stává s doménou elektronika.cz. Jejím majitelem je Jan Galuszka s kterým se známe od samých začátků v roce 1997. Domény jsou podobné ale obě jsou samozřejmě o zcela jiných oborech, proto o konkurenci opravdu nelze hovořit.

 

Jan Galuszka se svými informačními portály zaměřuje na elektroniku, což je jinými slovy oblast malého napětí (my říkám vmn - velmi malé napětí). 

Protože pochází z Ostravska, resp. polských hranic, je vybaven přirozenou Polštinou. Je obchodní technik, či technický obchodník? To dodnes nevím přesně, ale jeho práce je mu koníčkem, což je velice poznat.

Dnes jel kolem našeho studia, tak měl šanci přepočítat náš plný personální stav a vybriefovat důležité informace.

 

Honzu sledujte na www.elektroNIKA.cz!

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2022 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení