All for POWER

Časopis All for Power se zaměřuje především na problematiku výroby a provozu klasických a jaderných elektráren a vyvedení výkonu do sítě. Předmětem zájmu jsou i oblasti plynárenství, teplárenství, hutnictví, petrochemie, energetického využití odpadů, dále pak Smart Grids a ostrovní provozy. Posláním časopisu je podpora českého a slovenského energetického strojírenství. V každém čísle je uveřejněna rozsáhlá komplexní odborná případová studie o konkrétní realizaci energetického investičního celku v Česku, která je překládána do cizích jazyků. Smyslem je ukázat světu co české a slovenské firmy umí a co mohou nabídnout. Časopis se snaží přinášet racionální pohledy na obnovitelné zdroje energie, především pak poukazuje na jejich technické limity a popisuje i ekonomické stránky provozu energetických zařízení. Součástí časopisu je i internetový portál www.allforpower.cz. Firma, která časopis vydává, pořádá i několik odborných konferencí na aktuální energetická témata.

 

 

Referenci na portál Elektrika podá
za časopis All for Power
šéfredaktor Stanislav Cieslar na telefonu 773 444 409

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2022 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení