Elektrika.cz vyhodnocena jako nejpřínosnější médium ...

Společnost LAPP GROUP provedla své interní šetření návštěvnosti technických médií. Portál Elektrika.cz zaujal první místo z elektronických médií ...

Z interního oběživa LAPP INTERN ...
Pro úspěch každé společnosti je velmi důležité jak si dokáže najít cestu k novým zákazníkům a jak je vnímána těmi stávajícími, konkurencí a vůbec odbornou veřejností v oboru, na který je zaměřena. Jedním ze způsobů jak vytvářet pozitivní mediální obraz LAPP GROUP jako spolehlivého, profesionálního a novátorského partnera je cílená inzerce v tištěných médiích a zveřejňování odborných článků, popisů zajímavých aplikací projektů. Oddělení Produktového a Marketingového managementu při realizaci této marketingové politiky postupuje dle mediálního plánu – součásti marketingového plánu společnosti a na počátku roku v průběhu veletrhu AMPER 2008 provedlo průzkum efektivity tohoto mediálního plánu. Výsledky průzkumu ukázali podíl sledovanosti jednotlivých médii návštěvníky našeho stánku, tedy našimi současnými či potenciálními zákazníky.

Z těchto údajů vyplývající účinnost inzerce a publikování ve všech médiích potvrzuje správnost mediálního plánu společnosti, který tyto výsledky přesně kopíruje. Naše inzeráty a články může odborná veřejnost najít ve výše uvedených médiích (s výjimkou MM průmyslové spektrum s nejnižší účinností) a to i v naznačeném poměru.

V kalendářním roce 2008 byl například zveřejněn článek „LAPP GROUP jako dodavatel kabelů pro energetiku?

Ano, jistě!“ od ing. Michala Wdowyczyna, „EPIC® SOLAR - světová elita mezi konektory pro fotovoltaická zařízení“ ing. Pavla Slámy a série článků ing. Karla Krejzy a ing. Josefa Bednaříka „Kabely LAPP GROUP pro potravinářský průmysl“, „Sběrnicový kabel UNITRONIC® BUS pro Zeppelin“, „Kabely a vodiče pro sběrnicové systémy Lapp Group“ nebo „Vdechujeme život technogiím – nový český hlavní katalog LAPP“. Všechny uvedené, ale I jiné články si můžete přečíst na internetových stránkách naší společnosti www.lappgroup.cz v sekci „zprávy“ a „média“, nebo přímo v časopis které jsou k nahlédnutí na oddělení produktového a marketingového managementu.
Dovolte nám také, abychom tímto poděkovali všem autorům za jejich práci a požádali ostatní kolegy o nápady, náměty nebo celé články, které by dle Vašeho názoru stály za zveřejnění.

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2021 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení