ELEKTRONAUT ve vozidle

Abychom na cestách nepotkávali pouze golfisty a potápěče, ale také své kolegy, vytvořili jsme tuto samolepku elektrikářského symbolu. Umísťuje se vedle zadní SPZ. Pravidla použití a možnost získání naleznete v tomto článku ...

 

Mnozí si na cestách jistě povšimli symbolů různých zájmů umístěných jako samolepka na zadní části vozidla. Podle toho, co potkáváme za četnost lze usuzovat, že je naše populace zastoupena především potápěči a pak golfisty. Domníváme se, že je situace jiná. Ochotných a poctivých elektrotechniků je hodně, pouze je nevidíme.

Necháváme v lednu 2014 vyrábět velké množství těchto samolepek, které si elektrotechnik s vlastnostmi Elektronauta umístí na svůj vůz podle tohoto manuálu.

Proč název ELEKTRONAUT
Doposud jsme nenašli smysluplnou, či déle zavedenou definici, proto vycházíme z této filozofie. Druhá část slova "NAUT" se vyskytuje ve slovech kosmonaut, astronaut, či akvanaut. Výchází s latinského nautica u nás nautika, nautický. Plavání, plavec, nauka o plavbě ... Z toho lze snadno vyvodit, že jde o člověka, který se pohybuje v prostředí, které není pro něj není primárně určeno a věnuje se dovednostem jak se v takovém prostředí dobře a bezpečně pohybovat. Naše definice se tedy odebírá podobným směrem.

ELEKTRONAUT je člověk, který
... se noří do hlubin elektrotechniky celou svou bytostí.
... plave v moři elektrotechnických informací jako ryba ve vodě.

Jaké jsou vlastnosti ELEKTRONAUTa?
Jde o transparentního elektrotechnika, který svůj obor smrtelně bere vážně. Nezneužívá svého odborného postavení k nekalým komerčním záměrům. Neodmítá pomoci druhým Elektronautům. V diskusním fóru Elektronauty neshazuje a za zády je nepomlouvá. Pokud Elektronaut s takto označeným vozidlem potká jiného Elektronauta s tímto znakem, tykají si, protože jde o kolegy a kamarády!

elektronaut

Umístění a poloha znaku je patrná z obrázku. Poloha obo blesků nesmí být horizontální nebo vertikální! Písmeno "e" uvnitř musí být čitelné (ne vzhůru nohama).

Kolik znak stojí?
.... 50 korun nebo zdarma.

Komu ho věnujeme
Našim verifikovaným uživatelům, kteří se cítí být Elektronautem.

Pro koho znak není?
Kdo není elektrotechnikem ze srdce, ale pouze administrativně. Tedy, že na to má zase nějaký papír s razítkem.

Kde znak pořídit?
... na AMPERu 2016 v pavilonu P stánek 5.44 u tohoto symbolu. Kdo má verifikovaný účet nebo si jej zde zřídí dostane tuto samolepku (Do vyčerpání zásob!)

 

Poznatky o Elektronautech:

  • Elektronautův otčenáš

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2023 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení