Elektrika.cz slaví 18 let!

Nejstarší portál na českém internetu slaví osmnáct let! Tento relativně mladý zdroj je paradoxně stále symbolem udávající trend publikování v oblasti instalační elektrotechniky.

 

Portál Elektrika.cz v dubnu slaví svou plnoletost. Kdysi spontánně registrovaná doména se stala nejnavštěvovanějším zdrojem informací o elektroTEchnice na českém a dokonce  i slovenském internetu.

Co tehdy stačilo k upoutání pozornosti?
V té době byl internet velikou "černou neznámou" a stačilo psát "cokoliv". Kromě nového způsobu konzumování obsahu však uživatel musel také překonat bariéru konektivity k internetu. Málokdo ví, že v začátcích tohoto portálu se obsah pořizoval na modemu vytáčené linky o rychlosti max. 28.8 kbps!

Dnes již není jediným zdrojem. Díky technologickým možnostem si obdobnou službu může spustit prakticky kdokoliv. Stačí mít nápad, odhodlání, finance a pevné nervy. Mobilní připojení "v kapse" udává jasné možnosti. Ale to nestačí. Musí přijít s novým nápadem. Nejen s podobným nebo dokonce stejným obsahem.

Co se změnilo od prvopočátku?
Všechno. Na samém začátku byla myšlenka psát především o domovních instalacích. Moc se neuvažovalo podnikání, či živnost elektrikáře. A tak s postupem času se změnil původní obsah do rozměru odpovídajícímu dnešním potřebám aktivního elektrotechnika. Myšlenka publikování výhradně tiskových zpráv odešla tak rychle jak přišla.

Koho Elektrika následuje?
Nikoho. Nepokračuje v ničí práci. Nikoho neopisuje. Hledá nové způsoby a cesty. Inspirace pochází převážně ze zahraničí.

Kdo portál financuje?
Inzerenti. V tomto ohledu je tento portál stále konzervativní. I když změny jsou blízko.

Co Elektrika chystá?
Chystá. Prozatím necháváme ostatní internetové zpravodajské zdroje inspirovat se Elektrikou. Celá naše populace se nachází v průběhu další etapy průmyslové evoluce. Nikdo z nás není schopen přesně určit, kterým směrem se bude technologický vývoj v informatice vyvíjet. Proto s novinkami služeb portálu nespěcháme a raději pečlivě připravujeme.

Přesto všechno můžete počítat s tím, že nás publicistika a reportáže baví. Proto neplánujeme zařadit se mezi agenturní časopisy vydávající především tisková sdělení.

 

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2020 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení