Co je to webinář, webcast, podcast a třeba workshop?

Přestože tyto termíny existují již dlouhé roky, dnes v době karantény se používají často mylně, nebo dokonce zcela zmatečně. Elektronickými způsoby šíření informací se zabýváme již více než desetiletí a do dnes se často potýkáme s nesprávnou terminologií. Abychom se mohli přesně domluvit, je nutné si tyto výrazy objasnit. Jaký je rozdíl mezi webcastem a webinářem? Kdy je který formát vhodný? Co je to podcast a kdy je pro odborné uživatele přínosem?
S multimédii jsme na Elektrice.cz začali někdy v roce 2008. Pro tehdejší "novotvary" jsme vytvořili portál Elektrika.TV, který dodnes soustřeďuje nejvíce českého odborného obsahu. Je paradoxní, že po takové době nejsou běžné informační formáty tak známé, jak by se čekalo. Je důležité, abychom si ujasnili terminologii, jinak dojde snadno k fatálním nedorozuměním. S každým formátem se totiž pojí jiná, časová, technická a ve finále finanční náročnost. 


Uvádíme stručně ty hlavní ... 

Formát Webcast (broadcast) 
je veřejné, plošné vysílání prostřednictvím internetu v reálném čase z jednoho místa (např. servery Elektrika.TV na VUT Brno) mnoha uživatelům, kteří se v daném čase připojují. Pro lepší představu je to podobné televiznímu vysílání, do kterého může někdo zavolat, nebo napsat, ale určitě není prostor pro rozbor technických detailů (pokud nepůjde o záměr). Ke sledování webcastů se účastníci nemusí přihlašovat, ovšem pokud chtějí související podklady, pak provádí pouze registraci.

Formát 
Webinář

je velice levný (pro pořádajícího 15 euro/měsíc) způsob prezentace. Postačí jeden účet na příslušné aplikaci (např. Skype, Teams, ZOOM, Webex ...). Finanční nenáročnost je však vyvážená poměrně malou skupinkou oslovovaných účastníků. (Pozor neplést si možnost software s reálnou možností počtu připojovaných uživatelů). Webinář je vhodný pro výuku konkrétního tématu malých skupinek odborníků. Typicky vhodné pro workshopy, specializované kurzy, nebo například pro placená nebo obchodní setkání. 

Formát
 Podcast

je něco jako rozhlasový pořad. O jeho délce se stále diskutuje. Podle našeho názoru je důležitý obsah a zda je poslouchatelný než stanovovat označení formátu podle jeho délky. Jeho využitelnost je podobná jako u webcastu, resp. podcast může být audiozáznam webcastu. Může být, pokud jsou dodrženy zásady audio prezentace. Formát je oblíbený pro možnost (i opakovaného) poslechu různých školení, přednášek, učebních materiálů. 

Typ události
Workshop

je pracovní setkání (osobní nebo na internetu v reálném čase) na předem avízované téma. Na rozdíl od přednášky či školení účastníci zkouší předmět workshopu uvádět hned do praxe a díky interaktivitě se školitelem v reálném čase, také třeba otázkám jiných účastníků, přicházíme ke správnému cílí rychleji. Workshop se pořádá na internetu prostřednictvím webinářů. Formou webcastů lze také, je to ovšem na pořadatele podstatně náročnější pro oboustrannou komunikaci s větším počtem uživatelů (než u webinářů).. 

Stav
ON-LINE

popisuje okamžik, kdy je účastník připojen k pořádané události v reálném čase. Pokud například někdo sleduje záznam webcastu, tak při jeho sledování je ON-LINE, protože se při webcastu nemohl připojit (v té době byl OFF-LINE). 

Příměr z praxe

OSOBNÍ KONTAKT - Představme si webcast něco jako veletrh na které jsou expozice pro všechny návštěvníky veletrhu (internetu). Vystavovatelé zvou na svůj stánek všechny své partnery, kteří se veletrhu účastní. Na samotném stánku je čas pouze na obecné novinky a konkrétní podrobnosti dotazů návštěvníků jsou vysvětlovány až po veletrhu. Prakticky se to odehraje následnou schůzkou, telefonátem nebo pokud jde o častý dotaz, vystavovatel uspořádá odborné semináře. 

ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDÍ
- Podobně jako si vybíráte konkrétní veletrh, tak si zvolíte místo na internetu, kde se potkává cílová skupina kterou máte v plánu oslovit. Tam nejdříve uspořádáte jeden nebo více webcastů a na základě odezvy účastníků, které jste zaujali následně tvoříte již sami malé webináře. Webináře se na rozdíl od webcastů již neavizují v médiích, protože k nim zvete především ty, které jste zaujaly webcastem.  


Další formáty pořadů

Existuje mnoho různých kombinací a nezřídka se zaměňuje nebo vůbec nerozlišuje webcast s webinářem. Pokud se například na Elektrika.TV objevuje tzv. restream (předávání vysílání) webináře, pak již v restreamu nelze hovořit o webináři, protože pokud jej uživatel sleduje jako veřejné vysílání (není připojen přímo do konkrétní aplikace webináře), pak má takový pořad hodnotu předtočeného videoklipu, nikoliv webináře. 
Vznikají nové kombinace formátů a typů pořadů (například workshop prostřednictvím webcastu) a další. Vždy to záleží na technickým možnostech, nebo finančním rozpočtu pořadatelů.

Co si mám jako uživatel vybrat?

Záleží o čem všem se dozvíte. Pokud pomineme tento portál, pak určitě bude odborná událost avízovaná časopisy, sociálními médii, samotnými pořadateli e-mailem nebo samozřejmě z doslechu. První proměnnou, která je rozhodující bude téma, tedy obsah. Druhou důležitou informací bude cena a třetí čas pořádání. 

Sledovat záznam nebo živé vysílání?

Pokud jste přítomen živému vysílání, máte možnost reagovat a například podávat související dotazy, připomínky (chatem, telefonicky). Při sledování záznamu tyto možnosti pokládání dotazu máte podobné, ovšem s podstatně delší latencí odpovědi. Na druhou stranu sledujete obsah v době, která vám vyhovuje.

Nač často odpovídáme našich klientům, kteří zde investují do své propagace?
  • Jaký je hlavní rozdíl mezi dobrým a špatným vystoupením?
  • Proč musí být webinář živě, nikoliv natočené video?
  • Kdo dnes může pořádat webináře a kdo podcasty?
  • Jaké jsou časté mylné domněnky v pořádání webinářů?
  • Kdy je vhodné použít k propagaci sociální síť a kdy naopak nevhodné?
  • Jakých častých chyb se dopouští pořadatelé webinářů?
  • Kdy a proč se vyplácí tvorba podcastů?
  • Jak propojit stávající obchod a marketing s komunikací na internetu?

Poznámka
Toto vše komunikujeme s našimi klienty. Nutno podotknout, že nejsme agentura poskytující techniku nebo školitelé veřejných vystoupení. Jsme reportážní a diskusní portál, který za určitých okolností poskytuje mediální prostor.

Jak vidí tento rozdíl ve větších zemích?

Mukti, Intrado, Spring Forest Studio, The Marketing Scope

Ukázky pořadů
KuJi, TwIT


Příště například o základním vybavení, které jsou potřeba pro výše uvedené alternativy elektronické komunikace.ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2024 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100

Přihlášení