Nové funkce a tvář Elektrika.TV

K AMPERu 2010 je připraven nový design multimediální části portálu Elektrika.TV. S novým hardware a software přidáváme i nové funkce, které zpříjemní čtenářům vyhledávání informaci v největším dostupném archívu elektrotechnických informací.

Nové funkce a tvář Elektrika.TV
Před dvěma roky (na desátých narozeninách) byl oficiálně spuštěn nový multimediální projekt Elektrika.TV. Za tu dobu vzniklo kolem tisícovky malých videospotů, které dokreslují textové a fotografické zpravodajství. Přechod na videozpravodajství nebylo snadné. Redaktoři museli navíc zvládnout práci kamerou a zvukem v terénu, ke shromážění materiálu a k následnému střihu.
K novým prvkům jsme se inspirovali u velikánů jako Youtube, Facebook nebo Česká Televize. Za vlastními softwarovými aplikace stojí opět Radim Novotný, za designem opět Martin Kalda, za hudbou nově Zdeněk Šimek (student brněnské JAMU), a nakonec za animacemi Dalibor Šalanský. Na videozpravodajství pracuje Pavlína Červená, Roman Barda a Miroslav Minařík.

Jaké jsou nové funkce Elektrika.TV
Streamová videa si kódujeme na vlastním hardware (nikoliv veřejný Youtube). Máte možnost se pohybovat mezi videospoty podle tématu, data, firmy. Naleznete související videa, články, diskuse. Každý videospot můžeme titulkovat i následně po zveřejnění. Videospoty můžete hledat fulltextem. Každý zařadit na playlist, který si pak najednou spustit. Na hlavní stránce se lze rychle orientovat dle nových, nejsledovanějších a aktuálně sledovaných titulů.

V čem je síla Elektrika.TV?
Můžeme si dovolit vlastní produkci tématicky provázanou s ostatním obsahem (diskuse, články, slovník, MIKROzprávy ...) Jsme jediní, kdo nabízí nikoliv pouze uveřejnění, ale také zpracování a zakomponování do obsahu. Pro rozšíření dalších možnosti spolupracujeme s některými televizními studii.

Pro sledování Elektrika.TV pokračujte tudy!

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2018 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 910 100 100

Přihlášení