Kódy pro sdílení videa na Elektrika TV

Chce zobrazit Playlist/živé vysílání Elektrika.TV přímo na vašich www? Živé vysílání Elektrika TV je možné integrovat dvěma způsoby.Varianta A  Box vložený do stránky na konkrétní pozici v určené velikosti

Tato varianta umožňuje zobrazovat stream Elektrika TV neustále. Je zobrazován aktuálně přehrávaný playlist nebo živé vysílání. Jedná se o stejný stram jako na http://elektrika.tv/live

Kód:
<iframe src="http://elektrika.tv/embed?w=560&h=315" frameborder="no" width="560" height="315" />

Umístění:
Kód přidejte kamkoli do vaší stránky. Bude zobrazen přesně tam kam ho umístíte. Výchozí rozměr je 560x315 a je možné jej změnit. Při změně atributů width a height je nutné přidat parametry i do adresy!
Šířka (width) a výška (height) by měly být v poměru 16:9

Parametry:

Název

Popis

Hodnoty

Výchozí

width nebo w

Šířka videa

číslo (pixely)

560

height nebo h

Výška videa

číslo (pixely)

315

sc

Zobrazit text "Zobrazit na elektrika.tv" při najetí myši nad video

0 nebo 1

1

volume

Výchozí hlasitost videa v okamžiku zobrazení

číslo 0-100 (procenta)

50

popup_timeout

Čas, za jak dlouho po načtení stránky se zobrazí překryvné okno

číslo (milisekundy)

1000

 

Parametry začínají znakem ? následuje název parametru, znak = a pak jeho hodnota. Další parametry se oddělují znakem &. Všechny parametry jsou nepovinné. Příklad:

<iframe src="http://elektrika.tv/embed?width=320&height=180&volume=0" width="320" height="180" />

 

Varianta B
Překryvné okno (POP-UP), které se zobrazí pouze v případě, že Elektrika TV vysílá opravdu živě.
Tato varianta je vhodná k upoutání návštěvníků stránek v okamžiku, kdy běží vysílání Elektrika TV třeba z veletrhů nebo živé rozhovory ze studia. Lze zrušit kliknutím na křížek.

Kód:
<script type="text/javascript" src="
http://elektrika.tv/embed-live.js"></script>

Umístění:
Kód přidejte na konec stránky, před značku </body>, ale kód může být umístěn kdekoli ve stránce.

Parametry:

Název

Popis

Hodnoty

Výchozí

force

vynutit zobrazení okna i když není aktivní živé vysílání - cookie se kontroluje

0 nebo 1

0

ignore_cookie

nekontrolovat cookie - okno bude tedy zobrazeno pokaždé když je živé vysílání nebo je force=1 a uživatel navštíví stránku s vloženým kódem

0 nebo 1

0

width

Šířka okna s videem

číslo (pixely)

560

height

Výška videa. K této je ještě přidáno 50px, takže celková výška překryvného okna je height+50

číslo (pixely)

315

volume

Výchozí hlasitost videa v okamžiku zobrazení překryvného okna

číslo (procenta)

50

popup_timeout

Čas, za jak dlouho po načtení stránky se zobrazí překryvné okno

číslo (milisekundy)

1000

 

 

Parametry se zapisují v adrese způsobem:
src="http://elektrika.tv/embed-live.js?volume=70&popup_timeout=3000&force=1"

tedy začínají znakem ? následuje název parametru, znak = a pak jeho hodnota. Další parametry se oddělují znakem &. Všechny parametry jsou nepovinné.

Poznámka:
Jakmile se okno objeví, je nastavena cookie na 60 minut. Po tuto dobu se nebude okno znovu objevovat.

Konkrétní video

Na každé stránce s videem je uveden kód, například:

<iframe src="http://elektrika.tv/video/2012/110505_dukovany_blackout.mp4/embed?width=560&height=315" frameborder="0" allowfullscreen width="560" height="315"></iframe>

Parametry v adrese (výška a šířka)  jsou stejné jako u varianty A.

ZPRAVODAJSTVÍTELEVIZEDISKUSEDOKUMENTYO NÁSKONTAKTY

Copyright © 1998-2018 Elektrika.info s.r.o. mail: redakce@elektrika.info tel.: +420 910 100 100

Přihlášení